Sáng 24/11, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”.

MTTQ Viet Nam tham gia thuc hien chinh sach, phap luat ve BHXH - Anh 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo quán triệt Chương trình phối hợp số 13 về thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các chuyên đề: Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội; chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020.

Theo đó, mục đích chương trình phối phối hợp giám sát Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế”, “Người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội” và gắn với cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc phán ánh những bất cập của địa phương, đề xuất những giải pháp với Bảo hiểm xã hội để mở rộng và phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

MTTQ Viet Nam tham gia thuc hien chinh sach, phap luat ve BHXH - Anh 2

Quang cảnh hội nghị.

Đây là những đề xuất thiết thực, như đề xuất phải đối xử với người mua bảo hiểm như một khách hàng… Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tin tưởng những đề xuất này sẽ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp thu, ghi nhận để có những nghiên cứu, thực hiện tốt nhất góp phần phát triển Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là những chính sách hết sức quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước ta, thể hiện tính ưu việt của nhà nước ta trong việc chăm lo về sức khỏe và đảm bảo điều kiện sống cho người dân.

Chính vì vậy, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan triển khai có hiệu quả các biện pháp, tăng cường các giải pháp nhằm phát triển Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện, phấn đấu được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, sau hội nghị này, Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP khẩn trương thảo luận với các ngành có liên quan. Từ đó, có kế hoạch phối hợp, tuyên truyền vận động đến từng người dân thấy được ý nghĩa ưu việt của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để từ đó tự nguyện tham gia.

Đồng thời, MTTQ các cấp cần phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về chính sách Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, ngăn chặn việc trục lợi và lợi dụng chính sách làm ảnh hưởng đến việc quản lý quỹ; tham gia góp ý với ngành Bảo hiểm xã hội về ý thức chi trả bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thụ hưởng một cách hiệu quả thiết thực.

“Những năm vừa qua, các tôn giáo đã luôn đồng hành với MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước rất hiệu quả. Chính vì vậy, tôi mong rằng, sau hội nghị này với sự tham gia của các chức sắc tôn giáo, các vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động các tín đồ, giáo dân về những nội dung liên quan đến phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, để bà con, tín đồ, giáo dân sẽ là những người tham gia tích cực”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường chỉ đạo đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội tại các tỉnh trong việc phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp; thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin và hỗ trợ để MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giám sát phản biện xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, đề nghị Bảo hiểm xã hội chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP kịp thời giải quyết những kiến nghị, thắc mắc của người tham gia bảo hiểm.

“Có như vậy, mới tạo được niềm tin, làm cho người dân tin tưởng những chính sách bảo hiểm xã hội và tích cực tham gia…”.

Trong Chương trình hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã giới thiệu Chương trình từ thiện 300 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người có công với cách mạng phẫu thuật tại hệ thống bệnh viện đa khoa Vinmec.

Ngân Hà

Từ khóa

giám sát BHXH MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh