Chiều 22/11, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cụm thi đua năm 2016 cho 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng.

MTTQ Quang Nam: giao ban cum thi dua dong bang nam 2016 - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị giao ban Cụm thi đua đồng bằng năm 2016.

Hội nghị giao ban, nhằm nắm bắt tình hình công tác Mặt trận trong năm 2016 tại các địa phường để có cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, định hướng nội dung, chương trình và giải pháp thực hiện công tác Mặt trận năm 2017.

Trong năm 2016, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng cơ bản ổn định, đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.

Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức phát động và vận động các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước các phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được tập trung, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai sâu rộng.

Chí Đại

Từ khóa

Quảng Nam Tam Kỳ Giao ban MTTQ