Thanh Oai là một huyện ngoại thành Hà Nội, có 12.000 ha đất nông nghiệp với 170.000 người. Người dân trong huyện chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, cộng với 92 làng nghề truyền thống, đã tạo lên một vùng quê vô cùng êm ả.

Ảnh: T.L Hơn 20 năm qua, thực hiện chương trình đổi mới kinh tế, bộ mặt nông thôn trong toàn huyện có nhiều thay đổi. Hệ thống giao thông nông thôn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Từ một vùng quê nghèo, đến nay, Thanh Oai đã trở thành một miền quê trù phú với tốc độ phát triển nhanh, nhất là tỷ lệ cơ cấu kinh tế nhiều thành phần theo hướng ưu tiên thủ công nghiệp và dịch vụ. Làng quê không còn những ngôi nhà lợp rạ vách đất, mà thay vào đó là nhà kiên cố nhiều tầng, với trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống. Thu nhập của bà con nông dân tính bình quân năm 2010 đạt 10,27 triệu/ người. Đó là một thành tích rất đáng nói. Tại Thanh Oai, năm 2011, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Mặt trận phát động sẽ được tập trung vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí của chương trình. Đây một nhiệm vụ đột phá, mang tính thực tiễn ở địa phương. Xây dựng nông thôn mới đạt được 19 tiêu chí là cả một vấn đề, cần nhiều thời gian và công sức của mỗi người dân. Những tiêu chí khó thực hiện nhất chính là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, chỉ số này càng cao thì tỷ lệ đói nghèo càng giảm, có thể nói đó là tiêu chí có tính chất quyết định đối với một vùng nông thôn mới. Để làm được việc này cần sự quy hoạch đồng bộ, nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương và tổng thể trong toàn huyện. Theo kế hoạch, đến năm 2015 sẽ có từ 40 – 50% số xã trong huyện đạt được 19 tiêu chí, số còn lại phải đạt trên dưới 10 tiêu chí. Đó là một chỉ tiêu khá cao, đòi hỏi sự phấn đấu hết sức của chính quyền và nhân dân trong huyện. Để góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp huyện Thanh Oai đã triển khai tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của chương trình, góp sức cùng chính quyền để thực hiện chương trình đúng tiến độ. Trong hoạt động của mình, MTTQ huyện Thanh Oai xác định sẽ tham mưu với cấp ủy và chính quyền để Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, có như vậy mới hy vọng huy động được các nguồn vốn đóng góp cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Triển khai tiêu chí quy hoạch nông thôn mới, cần có sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, Mặt trận có thể vận động bà con hiến đất, giải phóng mặt bằng nhanh để quy hoạch đường sá, công trình. Một trong những động cơ để thu hút vốn đầu tư là các dự án giải quyết việc làm cho nhân dân, đó cũng chính là thực hiện xây dựng nông thôn mới và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ huyện trong năm 2011. Lê Tự