(ĐTCK) Lượng xuất khẩu cả năm đạt hơn 32 triệu tấn. So với năm 2011, kim ngạch xuất khẩu 2012 tăng 17,92% về lượng và 10,47% về giá trị.

CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC – sàn HOSE) công bố thông tin về kim ngạch xuất khẩu năm 2012.

Cụ thể, lượng xuất khẩu cả năm đạt hơn 32 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 369,4 triệu USD. So với năm 2011, kim ngạch xuất khẩu 2012 tăng 17,92% về lượng và 10,47% về giá trị.

MPC có kế hoạch mua 1 triệu cổ phiếu quỹ để tạo sự ổn định trên thị trường. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế của MPC.

Được biết, lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết tháng 9/2012 của MPC đạt tới 577,35 tỷ đồng.