Sáng 17/4, khi các cán bộ lãnh đạo và một phòng ban của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (TN&MT) Bà Rịa – Vũng Tàu đến phòng làm việc của mình thì phát hiện cửa phòng đã bị cạy bung cánh cửa.