(Khám phá) - Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh.

Trương Thanh (张清) là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn (没羽箭), có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỉ, Hồ Diên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hác Tư Văn, Đổng Bình, Sách Siêu, Tuyên Tán, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Mot vu tien Truong Thanh - Quai kiet bac nhat cua Luong Son Bac - Anh 1

Quỳnh Anh và Trương Thanh.

Có lẽ tài ném đá của Trương Thanh có thể sánh ngay với tài bắn cung của Hoa Vinh, hai loại vũ khí này có điểm giống nhưng sự đặc biệt của Trương Thanh đúng là có một không hai trên đời. Ra trận không thể thiếu đá để ném.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh. Vì Quỳnh Anh có mối thù với Điền Định, Ô Lê quốc cữu nên cả hai cùng nhau nội ứng ngoại hợp, chiếm Uy Thắng Châu. Điền Hổ chạy tới huyện Tương Viên (nơi Quỳnh Anh đóng quân), Trương Thanh cùng vợ đã bắt Điền Hổ. Hai người cùng nhau theo nghĩa quân Lương Sơn đánh Vương Khánh, hai người lập công to trong các trận Kì Sơn, Nam Phong Phủ,...

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh, Đổng Bình bị Lệ Thiên Nhuận giết ở ải Độc Tùng. Quỳnh Anh cùng vợ chồng Diệp Thanh tìm đến lụm xác chồng về, nàng cũng tự sát theo chồng trước ải. Vợ chồng Diệp Thanh nuôi nấng con của họ là Trương Tiết. Sau này, Trương Tiết đánh bại quân Kim, lập công với Đại Tống.

Mot vu tien Truong Thanh - Quai kiet bac nhat cua Luong Son Bac - Anh 2

Quan Thắng giỏi hơn Lâm Xung nên được đứng đầu Ngũ Hổ Tướng?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Ngũ Hổ Tướng bao gồm: Quan Thắng, Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Tần Minh, Đổng Bình.