Nằm trong Chương trình phối hợp giữa T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Chương trình 1 triệu giờ truy cập Internet miễn phí cho thanh, thiếu niên tại hơn 2.000 điểm bưu điện văn hóa xã đã được VNPT triển khai.