Trên BCTC hợp nhất năm 2015, Địa ốc Sài Gòn không hợp nhất kết quả của Địa ốc 8 vào kết quả kinh doanh của công ty do đang có phương án bán cổ phần tại đơn vị này.

Mot to chuc trung thau toan bo 16% co phan Resco 8 voi gia 52.000 dong/cp - Anh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Địa ốc 8 ( RESCO 8).

Theo đó, Resco đưa 431.000 cổ phần Resco 8 ra đấu giá với giá khởi điểm 51.900 đồng/cổ phần. Có 3 nhà đầu tư tham gia đấu giá, tổng số cổ phần đăng ký mua 511.100 cổ phần, nhưng chỉ 1 nhà đầu tư duy nhất - là tổ chức - trúng thầu toàn bộ sổ cổ phần trên với giá trúng thầu 52.000 đồng/cổ phần. Tổng tiền thu về trên 22,4 tỷ đồng.

Địa ốc 8 có vốn điều lệ 27 tỷ đồng chia làm 2,7 triệu cổ phần. Số cổ phần đưa ra đấu giá chiếm gần 16% tổng vốn điều lệ công ty.

Địa ốc 8 là công ty thành viên của Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV. Trên BCTC hợp nhất năm 2015, Địa ốc Sài Gòn không hợp nhất kết quả của Địa ốc 8 vào kết quả kinh doanh của công ty do đang có phương án bán cổ phần tại đơn vị này. Giá trị số vốn góp tính đến 1/1/2015 vào Địa ốc 8 được ghi nhận 1,3 tỷ đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng 300 triệu đồng.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ