“Một thời Quảng Trị” là cuốn hồi ức chiến tranh đặc sắc và tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Đặc sắc bởi hiện thực kỳ vĩ và độc đáo của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ, cứu nước, trong đó Quảng Trị là một trong những mảnh đất huyền thoại, là minh chứng hùng hồn của đỉnh cao khí phách, trí tuệ Việt Nam…