Lý A To, 13 tuổi, đang leo cây để đặt bẫy chim thì bị một người đi săn bắn nhầm do tưởng em là "mục tiêu".