(Toquoc)- Trong Windows có rất nhiều những tiện ích hỗ trợ cho người sử dụng, nhưng đôi khi chúng ta không muốn sử dụng chúng theo cách mà microsoft cài đặt mặc định cho Windows. Tại sao không thay đổi một chút theo cách riêng của mình?