(Tamnhin.net) - Nghị định 56/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. Nghị định 56 chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7 có một số sửa đổi, bổ sung rất quan trọng.

Tạo điều kiện cho công dân tạm trú được đăng ký thường trú Liên quan đến "Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương”. Nghị định mới quy định rõ một số điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 1. Công dân có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên. 2. Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú. 3. Sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an. 4. Xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian và nơi đăng ký tạm trú (đối với trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm trú). Trong nghị định mới cũng cho phép nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được đăng ký hộ khẩu thường trú. Tránh tình trạng người dân thiệt thòi quyền lợi không được đăng ký hộ khẩu thường trú do vướng quy hoạch treo, dự án treo… Một số sửa đổi trong nghị định mới nhằm khắc phục tình trạng đăng ký hộ khẩu vào thành phố trực thuộc Trung ương tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tại Điều 3 được bổ sung nhiều điểm đáng chú ý: Thứ nhất là nghiêm cấm việc cho người khác nhập hộ khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi hoặc cho nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở, nhưng không đảm bảo diện tích sàn tối thiểu trên đầu người theo quy định. Thứ hai là nghiêm cấm việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động không thuộc doanh nghiệp của mình để nhập hộ khẩu. Quy định này đưa ra nhằm khắc phục tình trạng có những trường hợp đã lợi dụng sự quen biết để nhờ xin giấy xác nhận hợp đồng lao động tại một số doanh nghiệp để đăng ký hộ khẩu. Tại Điều 4 cũng được bổ sung 2 điểm đáng chú ý: Một là mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng một người đăng ký nhiều hộ khẩu khác nhau. Hai là chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở do thuê , mượn hoặc ở nhờ tại TP Hà Nội, TP HCM phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/người. Việc quy định diện tích tối thiếu 5m2 sàn/người sẽ khắc phục được tình trạng nhập nhờ, nhập danh nghĩa đồng thời đáp ứng được vấn đề giãn dân tại các thành phố lớn… Thùy Linh