Kể từ ngày 16/9/2005, tất cả vật liệu gỗ đóng gói (WPM - viết tắt của wood packing materials) hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều phải được xử lý nhiệt hoặc hun trùng.

Những yêu cầu xử lý và ghi ký mã hiệu: quy định này do Cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ban hành cuối năm 2004 theo tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu bao bì gỗ 1) phải được xử lý nhiệt hoặc hun trùng 2) và có kỹ mã hiệu quốc tế xác nhận đã xử lý. Cụ thể, qui định của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ yêu cầu gỗ dùng làm bao bì sử dụng trong thương mại quốc tế hoặc phải được 1) xử lý nhiệt tới nhiệt độ tối thiểu cho gỗ là 56 độ C trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 phút hoặc 2) được hun trùng bằng metyl bromua khoảng 16 tiếng. Ngoài ra, bao bì bằng gỗ phải có ký hiệu lôgô của Công ước bảo vệ cây trồng quốc tế (IPPC) và mã 2 chữ cái theo qui định của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đối với nước đã xử lý gỗ bao bì. Ký mã hiệu cũng phải bao gồm cả số riêng mà tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia cấp cho công ty chịu trách nhiệm đảm bảo WPM được xử lý đúng quy định, cùng với chữ viết tắt HT (heat treatment) hoặc MB (mety bromua). Không cần phải có giấy chứng nhận xử lý. Trường hợp được miễn trừ: Các loại bao bì gỗ sau đây được miễn thực hiện qui định này: 1)hoàn toàn là gỗ chế tạo (ví dụ: ván ép, gỗ dán) và thùng rượu vang và wít ki 2)những miếng gỗ mỏng (dày từ 6mm trở xuống) hay gỗ có xuất xứ từ Canda. Bao bì bằng gỗ đến từ Canada được phép vào Hoa Kỳ không cần ký hiệu IPPC, nhưng sẽ kiểm dịch sâu bọ. Bao bì gỗ không có ký mã hiệu có thể tách khỏi hàng hóa nhập khẩu nhân viên kiểm dịch xác định rằng việc tách đó có thể thực hiện được mà không để phát tán sâu bọ gây hại. Tuy nhiên, một số cảng đã cho biết họ sẽ yêu cầu tái xuất toàn bộ lô hàng vi phạm đóng trong container bởi vì các phương tiện ở cảng không đủ để tránh phát tán sâu bọ, trong khi đó các lô hàng rời sẽ được xem xét từng trường hợp một. Chủ hàng phải nộp cho Cơ quan kiểm dịch phí giám sát tách hàng. Cơ quan kiểm dịch sẽ cho phép tái chế hàng nếu sâu bọ gây hại không xuất phát từ gỗ được khoanh lại bằng bao bì gỗ có ký mã hiệu IPPC. Lộ trình thực hiện: Quy định mới này của Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 16/9/2005. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu nước ngoài có thêm thời gian để thực hiện tốt các qui định này, ngày 14/9/2005, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã ban hành lộ trình thực hiện chia làm 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 16/9/2005 đến ngày 1/2/2006, Hải quan sẽ giám sát và thông báo cho các chủ hàng biết bao bì bằng gỗ có phù hợp với qui định hay không. Trong giai đoạn này hàng có bao bì vi phạm qui định vẫn được nhập khẩu bình thường vào Hoa Kỳ. Giai đoạn 2: Kể từ ngày 1/2/2006, hàng đóng gói bằng kệ gỗ (pallet) hoặc thùng gỗ thưa (crate) nếu vi phạm quy định sẽ không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Hàng được đóng gói bằng các loại bao bì gỗ khác nếu vi phạm sẽ được Hải quan cảnh báo nhưng vẫn được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Giai đoạn 3: Kể từ ngày 5/7/2006, tất cả hàng hóa có bao bì gỗ không đúng qui định đều không được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, trừ những trường hợp giám đốc cảng xét thấy có thể tách riêng hàng hóa khỏi bao bì gỗ vi phạm như đã qui định.