06:30 Thời sự

Mot so chuong trinh phat song ngay 9-11 - Anh 1

07:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng vùng khó khăn

08:00 Chuyển động truyền thông

9:00 Câu chuyện hội nhập: Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

10:00 Phim tài liệu: Thượng tướng Hoàng Cầm - Tập 2

11:30 Thời sự

13:00 Cải cách hành chính: Giải quyết các nút thắt trong việc xử lý nợ xấu

15:00 Sức khỏe và cuộc sống:

Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Những vấn đề nan giải

16:30 Muôn màu cuộc sống: Du lịch xanh

18:30 Thời sự

19:45 Bản tin thể thao

20:00 Kinh tế và dự báo:

Kinh tế tư nhân cần trợ lực để phát triển

20:15 Địa chỉ đỏ: Bến Nghiêng - Một chứng tích lịch sử quý giá

20:30 Điểm tựa tương lai:

Giải pháp chống bội chi quỹ bảo hiểm y tế

20:45 Bình luận - Phê phán: Những con nợ của nền kinh tế - Bài 5: "Đống sắt gỉ" Gang thép Thái Nguyên

21:45 Câu chuyện hội nhập:

Tăng cường liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ để hội nhập

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Truyền thuyết các vị thần