06:30 Thời sự 07:45 Nhìn từ Hà Nội: Bê bối chính trị và vấn đề chống tham nhũng tại Hàn Quốc 08:45 Giao thông kết nối: Ngành hàng không nỗ lực nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ 11:00 Sự kiện chính trị tuần

Mot so chuong trinh phat song ngay 6-11 - Anh 1

11:30 Thời sự

12:45 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển lâm nghiệp bền vững và những vấn đề đặt ra

13:30 Bình luận - Phê phán: Những con nợ của nền

kinh tế - Bi đát những bio-ethanol

15:30 Nhịp sống kinh tế: Làm gì để kiểm soát nợ công

16:45 Phóng sự: Tạo niềm tin để người nghèo tự tin

18:00 Thủ đô ngày mới: Xóa bỏ thói quen tùy tiện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông ở Thủ đô

18:30 Thời sự

20:15 Thế giới không phẳng: Vì mục tiêu đô thị hóa bền vững

20:30 Tâm điểm: Nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và giải pháp khắc phục

21:15 Kết nối ASEAN: Đông - Nam Á trước nỗi lo dịch Zika bùng phát

21:30 Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một

22:00 Thời sự