06:30 Thời sự

Mot so chuong trinh phat song ngay 4-11 - Anh 1

07:30 Góc nhìn văn hóa: Nghệ thuật công cộng và sự phát triển cộng đồng

10:45 Gương mặt cuộc sống: Người giữ lửa ca trù Cổ Đạm

11:30 Thời sự

12:45 Kinh tế và dự báo: Ngành du lịch làm gì để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

13:15 Điểm tựa tương lai: Tháo gỡ khó khăn trong mở rộng BHYT tại huyện An Dương, TP Hải Phòng

15:00 Bình luận - Phê phán: Những con nợ của nền kinh tế - Bài 2: Dòng đạm “đắng"

18:00 Thông điệp cuộc sống: Có nên phổ cập, ôm đồm nhiều ngoại ngữ cùng lúc?

18:30 Thời sự

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển lâm nghiệp bền vững và những vấn đề đặt ra (kỳ 2)

20:45 Bình luận - Phê phán: Những con nợ của nền kinh tế - Bài 3: Bi đát những bio-ethanol

22:00 Thời sự