06:30 Thời sự 07:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên hiện nay 08:00 Chuyển động truyền thông

Mot so chuong trinh phat song ngay 30-11 - Anh 1

09:00 Câu chuyện hội nhập: Cơ hội và thách thức khi đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ nước ngoài

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: TITUS - Vua Khỉ đột (Phần 1)

11:30 Thời sự

13:00 Cải cách hành chính: Phú Thọ đẩy mạnh cải cách, triển khai lộ trình BHYT toàn dân

15:00 Bình luận - Phê phán: Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước

16:30 Muôn màu cuộc sống: Hấp dẫn xu hướng vẽ tranh giải trí

18:30 Thời sự

20:00 Kinh tế và dự báo

20:15 Địa chỉ đỏ: Ký ức Tà Vài

20:30 Điểm tựa tương lai: Tích cực vận động người dân tham gia BHYT tại thị xã Sơn Tây

20:45 Bình luận - Phê phán: Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước (Kỳ 2)

21:45 Câu chuyện hội nhập: Đưa hàng Việt vào siêu thị nước ngoài: Vai trò kết nối của doanh nghiệp

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Truyền thuyết các vị thần