Mot so chuong trinh phat song ngay 16-11 - Anh 1

06:30 Thời sự

07:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Một cách tuyên truyền hay của tỉnh Hòa Bình

09:00 Câu chuyện hội nhập: Đào tạo nhân sự an ninh mạng ở Việt Nam

10:30 Sắc màu dân tộc: Nghệ thuật múa chầu trong hát then đàn tính của người Tày

11:30 Thời sự

12:45 Tài chính ngân hàng: Hoàn thiện hệ thống kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

13:15 Thông điệp cuộc sống: Sự xuống cấp trong văn hóa của người Việt

15:00 Bình luận - phê phán: Những con nợ của nền kinh tế

18:00 Gương mặt cuộc sống: Nhạc cổ giữa lòng phố cổ

18:30 Thời sự

20:00 Kinh tế và dự báo: Bất động sản công nghiệp - Cơ hội rộng mở, thách thức song hành

20:15 Địa chỉ đỏ: Vững vàng đảo hòn Dấu

20:30 Điểm tựa tương lai: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Khó kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Người ngoài hành tinh thời cổ đại (tập 5)