Ngày 25/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 vừa diễn ra đã thống nhất lập danh sách sơ bộ, trong đó một sinh viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đó là sinh viên Nguyễn Tiến Nghị (sinh ngày 27/5/1986) hiện đang là sinh viên năm thứ tư (năm cuối), ngành Triết học thuộc khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Khoa học Huế. Quê quán của Nghị tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, có 3 anh em. Từ khi đến trường học, Nghị là người năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp, địa phương và giành được nhiều thành tích trong học tập cũng như hoạt động xã hội. Trước khi vào học tại đây, Nghị đã từng học Trường cao đẳng Văn hóa Vĩnh Phúc. Vào năm 2006, trong cuộc thi học sinh giỏi chính trị toàn tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị đã đạt giải hai. Còn trong 4 năm học tại Huế, Nghị dành được nhiều thành tích về phong trào xã hội, giữ cương vị chủ chốt của lớp. Bên cạnh đó luôn tham gia nghiên cứu nhiều đề tài của trường, khoa… (Theo Bee.net.vn)