24H.COM.VN - Số người sử dụng thiết bị đàm thoại cầm tay đã vượt mức 3,3 tỷ từ cuối 2007. Như thế, mobile phone đang đạt được thành công đáng ngưỡng mộ: cứ hai người thì có một sở hữu sản phẩm liên lạc này.