(Vitinfo) – Các nghiên cứu đã chứng minh rằng cười rất tốt cho bạn. Nó giúp bạn giải quyết hàng loạt bệnh tật, bao gồm cả stress của cuộc sống hàng ngày.