ND- Mỗi ngày trung bình có gần 70 người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Tổn hại về kinh tế đã đành, nhưng hậu quả xã hội và con người rất nặng nề, không thể tính hết. Những nguyên nhân được xác định gây nên tai nạn giao thông là: cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, phương tiện giao thông tăng vọt, nhưng không kiểm soát được chất lượng phương tiện bảo đảm an toàn và ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông kém.