Kể từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) đến nay, ông Nguyễn Văn Léo, ngụ ở ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại của (Bến Tre) đã đầu tư công sức, tự tái chế được hơn 100 vật thể lịch sử chống Mỹ cứu nước.