Theo lời đồn đại của dân chúng thì "cậu" được Ngọc Hoàng phái xuống, nắm trong tay 3 vạn thiên binh, có khả năng nói chuyện với người âm có thể chữa bách bệnh, ngoại trừ HIV/AIDS. Nhưng như thế thì thật kinh hoàng.