TTO - Khi tình yêu không đủ lớn, nó sẽ nhanh chóng lụi tàn và không đủ sự vị tha. Và bạn gái M.N. phải chăng không thể tự tìm được lối thoát khi chưa nghiệm ra điều ấy?