(HNM) - Trong những cuộc hội thảo đầu năm ngoái đã có nhiều ý kiến trong giới chuyên môn không hy vọng gì lắm về phim trường năm 2007. Có nhiều lý do. Nào là đường hướng; nào là đầu tư; nào là kịch bản; nào là thiên hình vạn trạng trong sự cạnh tranh với phim nước ngoài...