(Vitinfo) - Công ty TNHH ô tô Dongfeng (DFL) của Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch thu hồi 3.154 chiếc ô tô mui kín trên toàn quốc do bị lỗi trong quá trình sản xuất.