Tuyên bóc ảnh của ông Nghiêm và dán ảnh của mình vào thẻ rồi sửa lại ngày tháng năm sinh để sử dụng. Tuyên đã lợi dụng thẻ thương binh giả để chở hàng thuê từ tháng 12/2007 đến nay.