Công ty TNHH Tiến Thịnh Phát tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc từ ngày 26/9/2016.

Mot doanh nghiep ban hang da cap tu nguyen cham dut hoat dong - Anh 1

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) mới có công bố về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3, TP HCM.

Công ty TNHH Tiến Thịnh Phát được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 031/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cấp lần đầu ngày 27/2/2015 và cấp sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 27/5/2015. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Công ty TNHH Tiến Thịnh Phát tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc, thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/9/2016.

Khách hàng và đối tác của doanh nghiệp có thể liên hệ với đại diện doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ là bà Lê Ai Sa, kế toán công ty.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV.VN