Số tiền còn nợ, chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ năm 2015 và trong năm 2016 tính đến thời điểm kiểm tra của Cty CP Đầu tư & Xây lắp Tây Hồ lên tới hơn 500 triệu đồng.

Mot Cty no bao hiem xa hoi nua ty dong - Anh 1

Được biết, Cty CP Đầu tư & Xây lắp Tây Hồ là doanh nghiệp cổ phần, quân đội chiếm 51% phần vốn điều lệ. Theo Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ phần vốn 51% trở lên là doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy, Cty CP Đầu tư & Xây lắp Tây Hồ được hiểu là doanh nghiệp Nhà nước do quân đội là chủ vốn sở hữu chiếm 51%. Dù là doanh nghiệp quân đội, nhưng đơn vị này nợ bảo hiểm với số tiền lớn.

Cụ thể, số tiền còn nợ, chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ năm 2015 và trong năm 2016 tính đến thời điểm kiểm tra của Cty CP Đầu tư & Xây lắp Tây Hồ trên 500 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, số người được cấp sổ bảo hiểm xã hội của Cty là 110 người. Việc nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng không ít đến quyền lợi người lao động.

Đặc biệt hơn, đến nay Cty này còn chưa thực hiện xây dựng và thực hiện thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ- CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, căn cứ để làm cơ sở ký hợp đồng lao động.

P.V