(VOV) - Các phần tử vũ trang còn bắt cóc 3 người địa phương, cùng làm việc với phụ nữ người Anh.

Theo hãng tin Anh BBC, ngày 26/9, một phụ nữ người Anh làm việc tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan bị các phần tử vũ trang bắt cóc. Người phụ nữ này làm việc cho một tổ chức nhân đạo của Mỹ, trước đó từng làm việc cho LHQ. Ngoài bắt cóc người phụ nữ này, các phần tử vũ trang còn bắt cóc 3 người địa phương, cùng làm việc với phụ nữ người Anh. Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận vụ việc này, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra./. Mai Ngọc Khương