UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột về việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Mức xử phạt là 250 triệu đồng.

Ngoài ra, BV phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn về môi trường trước khi xả thải chậm nhất là ngày 31-12, báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát. BV này còn bị buộc phải trả các khoản chi phí kiểm tra, giám định mẫu nước… trong quá trình cơ quan chức năng giám sát.