Ông Nguyễn Đồng đại diện Quỹ TLV Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ.