Hiện TP đã hoàn thành 16,4 tiêu chí và 36,2 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Mong Cai huy dong hieu qua cac nguon luc - Anh 1

TP Móng Cái huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM

TP Móng Cái (Quảng Ninh) đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để đạt chuẩn NTM. Hiện TP đã hoàn thành 16,4 tiêu chí và 36,2 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Một trong những biện pháp là huy động hiệu quả các nguồn lực.

Điểm sáng Bắc Sơn

Là một trong những xã thuộc diện khó khăn nhất của TP Móng Cái, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, so với các địa phương khác trên địa bàn, xã Bắc Sơn có xuất phát điểm thấp hơn nhiều.

Thế nhưng, với cách làm sáng tạo, đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, 38/39 chỉ tiêu. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, cái khó nhất cũng như cái được lớn nhất từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM là quá trình thực hiện tiêu chí về môi trường, và đây có thể xem như cuộc cách mạng trong tư duy của người dân trong xã.

Để thực hiện được tiêu chí khó này, Bắc Sơn đã linh hoạt trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân và cộng đồng DN. Được biết, từ tháng 6/2015, xã Bắc Sơn như một công trường xây dựng. Mọi nhà đều tập trung xây dựng các công trình phụ, nhà vệ sinh. Với kinh phí hỗ trợ 3,5 triệu đồng, nhiều gia đình đã chi tới 20 triệu đồng để xây dựng những công trình phụ khang trang.

Với sự vào cuộc của tất cả các đoàn thể, mỗi đoàn thể đảm nhiệm 2 công trình, đến cuối tháng 7/2015, toàn xã đã có 210 hộ gia đình đều có nhà vệ sinh, công trình phụ hợp vệ sinh với tổng nguồn lực huy động trong toàn xã hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với việc vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh, từ đầu năm nay, Bắc Sơn tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa mà cụ thể là di chuyển chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, lợn ra khu chăn nuôi tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường. Do nguồn lực trong nhân dân còn hạn chế nên xã đã huy động các DN, đơn vị trên địa bàn TP.

Với cách huy động nguồn lực tùy theo khả năng của DN, đơn vị, nên chỉ trong một thời gian ngắn, 16 chuồng trại chăn nuôi được hoàn thành với sự đóng góp trực tiếp bằng tiền, công xây dựng của các DN.

4 xã về đích

Không riêng gì Bắc Sơn mà trên địa bàn TP Móng Cái, việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM được triển khai thực hiện khá hiệu quả. TP phấn đấu đến hết năm 2016 đạt 17,7 tiêu chí và 37,4 chỉ tiêu.

Ngoài ra, TP sẽ tập trung nguồn lực cho 4 xã về đích NTM trong năm nay là: Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa và xã Hải Sơn cơ bản đạt chuẩn NTM, nâng cấp chất lượng tiêu chí đã đạt được của các xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Vạn Ninh, Bắc Sơn.

Để đạt được mục tiêu này, Móng Cái tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết dân tộc và tinh thần tương hỗ của các đơn vị, lực lượng, tổ chức, DN trên địa bàn.

Trong đó Thành ủy Móng Cái đã phân công cho 54 đơn vị trực thuộc TP và các đơn vị đóng quân trên địa bàn phụ trách hỗ trợ giúp đỡ các xã thực hiện các nội dung: Cứng hóa đường giao thông, cải tạo nhà ở, hỗ trợ SX cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn.

Dự kiến, tổng nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho các chỉ tiêu, tiêu chí NTM để 4 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016 và thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường, phát triển SX trên địa bàn các xã còn lại là 646,153 tỷ đồng.

Trong đó vốn ngân sách là 60,957 tỷ đồng, vốn tín dụng 504 tỷ đồng, vốn từ các DN, HTX 30,7 tỷ đồng; huy động đóng góp của dân cư 50,496 tỷ đồng. Đến nay, TP đã bố trí được nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 36,368 tỷ đồng.

Với việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực nên Móng Cái là một trong những địa phương tính đến thời điểm này không nợ đọng vốn xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cộng với nguồn lực huy động trong cộng đồng Móng Cái sẽ hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong xây dựng NTM 2016.