QĐND Online - Môn thi Lịch sử chiều nay khiến không ít người lo lắng. Song qua phản ánh của nhiều thí sinh tại một số điểm thi cho thấy, đề thi môn Lịch sử năm nay không khó...