ND – Các VĐV bi-a đang tích cực chuẩn bị tích cực cho SEA Games 24 trong các nội dung bi-a Anh, caroom, pool 8 bóng, 9 bóng…