Phi Nông

Moi tinh, TP phai lap duoc tu 28-30 HTX nong nghiep kieu moi - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 21-10, MTTQ Việt Nam TP phối hợp với Liên minh HTX TP tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tư vấn phát triển hợp tác xã cho cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể. Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 6.260 HTX được tổ chức lại theo luật HTX 2012, chiếm 32% trên tổng số HTX phải tổ chức lại. Để phát triển HTX theo hướng hiệu quả, bền vững mỗi tỉnh, TP phải có chủ trương làm đúng lộ trình thành lập HTX kiểu mới trong nông nghiệp của Liên minh HTX Việt Nam. Theo đó, giai đoạn 2015-2016, tái cấu trúc tổ chức, hoạt động của tất cả HTX nông nghiệp theo luật HTX 2012 trên phạm vi cả nước; thành lập mỗi tỉnh từ 3-5 mô hình HTX nông nghiệp đáp ứng nhu cầu dịch vụ của thành viên. Riêng giai đoạn 2017-2020, mỗi tỉnh, TP phải lập được từ 28-30 HTX nông nghiệp kiểu mới và đi vào hoạt động hiệu quả.