Trân trọng kính mời các văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an, các cộng tác viên tham gia viết bài cho VNCA Xuân Giáp Ngọ. Thời gian nhận bài đến hết ngày 5/1/2014.

Số chuyên đề VNCA Xuân Giáp Ngọ dày 44 trang, khổ 29x40cm; bìa cútsê 4 màu; ruột 4 màu in trên giấy tốt.

Giá bán: 25.000đ/1 tờ.

Thời gian phát hành: Thứ hai, ngày 13/1/2014 (tức 13 tháng Chạp năm Quý Tị).

Trân trọng kính mời các văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an, các cộng tác viên tham gia viết bài cho VNCA Xuân Giáp Ngọ. Thời gian nhận bài đến hết ngày 5/1/2014.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các đồng chí và các bạn.

Ấn phẩm VNCA Xuân Giáp Ngọ được phát hành rộng rãi trên cả nước. Bạn đọc muốn đặt báo xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà