(VEN) - Công ty CP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VESSMGE) và Hội Xây dựng, cơ học và vật liệu Việt Nam tại Pháp (GCMM) mời các cơ quan, DN, các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư Việt Nam và quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế Geotec Hà Nội 2011 với nội dung: “Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững” trong hai ngày 6 và 7/10/2011 tại Khách sạn Fortuna Hà Nội.

Hội thảo sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: Gia cố và cải tạo nền đất yếu; nền móng công trình; hầm và không gian ngầm; địa kỹ thuật môi trường và phát triển bền vững; mô hình hóa, thiết kế và quan trắc địa kỹ thuật; các công trình địa kỹ thuật. Trong khuôn khổ hội thảo sẽ có khu vực dành riêng cho triển lãm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác nghiên cứu và đầu tư. Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các nhà chuyên môn và các kỹ sư gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác trao đổi quốc tế về các nghiên cứu địa kỹ thuật và nghiên cứu nền móng công trình tại Việt Nam cũng như các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới; tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa các công ty Việt Nam và quốc tế thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác đấu thầu; thúc đẩy hợp tác giáo dục và nghiên cứu thông qua các chương trình trao đổi, đào tạo, nghiên cứu. Thông tin chi tiết và chương trình hội thảo có trên trang web: http://www.geotechn2011.vn Các đăng ký tham dự, hợp tác cùng hội thảo xin gửi về địa chỉ: Ban thư ký hội thảo - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội; Tel: (+84) (4) 62690481/83, Ext. 120; Fax: (+84) (4) 62690484; Email: secretariat@geotechn2011.vn./. Nguyên Phương