Moi tai ve UpdateAdvisor - cong cu don bo nho may va kiem tra update danh cho Windows 10 Mobile - Anh 1

Microsoft hiện đã cho tải về UpdateAdvisor - công cụ dành cho Windows 10 Mobile để quét, dọn dẹp bộ nhớ máy và kiểm tra xem có bản cập nhật hệ điều hành nào hay không. App này áp dụng cả cho bản Preview hiện tại lẫn bản chính thức trong tương lai. Nếu không còn đủ bộ nhớ cho bản update, UpdateAdvisor sẽ tự động xóa bớt một số dữ liệu tạm không cần thiết và hỗ trợ bạn di chuyển file lên OneDrive. Microsoft nói "sau khi update xong, bạn có thể di chuyển file về lại điện thoại" nhưng không rõ là UpdateAdvisor sẽ giúp làm việc đó hay chúng ta phải thực hiện thủ công. Hiện chưa có bản update nào nên mình chưa thử tính năng di chuyển file, nhưng bạn có thể tạm dùng UpdateAdvisor như một công cụ để dọn máy cũng được.

Tải về ứng dụng UpdateAdvisor cho Windows 10 Mobile

Moi tai ve UpdateAdvisor - cong cu don bo nho may va kiem tra update danh cho Windows 10 Mobile - Anh 2