(HHT_Online) Wanbi đã có nhiều hoạt động, trong và cả ngoài lĩnh vực âm nhạc nữa. Dưới đây là những hình ảnh cực long lanh và "xì ten"!