(HHT_Online) Hôm nay, chúng ta cùng kiểm nghiệm 2 tin mới nhất về Miley Cyrus nhé! Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó?