Để giữ cho sức khỏe của mình, người tiêu dùng cần phải biết lựa chọn thức ăn đường phố.