Số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng tăng, đạt mốc hơn 100 nghìn doanh nghiệp trong năm 2016. Tính trung bình mỗi giờ có khoảng 13 doanh nghiệp thành lập mới.

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng

Bức tranh tình hình doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê đưa ra cho thấy trong tháng 11/2016, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 330 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và mỗi giờ có khoảng 13 doanh nghiệp.

So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới đang giảm nhẹ, mức giảm 3,8% nhưng tăng 6,85% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1%.

Tinh chung 11 tháng, cả nước có 101.683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797,7 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng là 1.157,2 nghìn người, bằng 87,8% cùng kỳ năm 2015.

Moi gio Viet Nam co khoang 13 DN moi gia nhap va 8 DN roi khoi thi truong - Anh 1

Bức tranh tình hình doanh nghiệp 11 tháng năm 2016. Đồ họa H.M

Đáng chú ý, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký.

Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221,2% về vốn đăng ký.

Cùng với đó là doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 13,8% và tăng 144,3%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 28,4% và tăng 91,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,6% và tăng 86,1%; hoạt động dịch vụ khác tăng 41,6% và tăng 84,9%...

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8% nhưng số vốn đăng ký tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng giảm 26,6%; số vốn đăng ký giảm 13,8%.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Trong tháng 11, cả nước có 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước.

Trong 11 tháng năm nay còn có 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 126,2 nghìn doanh nghiệp.

“Điều này cho thấy khung pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Mỗi ngày có 195 doanh nghiệp rời khỏi thị trường

Trong riêng tháng 11, có 6.838 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gồm 1.651 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.187 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 7,2%; có 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26,1%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước .Bên cạnh đó có 54.046 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể.

Như vậy mỗi ngày có khoảng 195 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động chờ giải thể. Tính trung bình mỗi giờ có khoảng 8 doanh nghiệp ra khỏi thị trường.

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 14.743 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,9%); 10.915 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,1%); 6.359 công ty cổ phần (chiếm 18,1%) và 3.128 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,9%).