Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Theo đó, từ ngày 6/12, thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần, thời gian nghỉ hè là hai tháng, hưởng nguyên lương và phụ cấp.

Trong khung thời gian làm việc trên, thời gian dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định đối với giáo viên tiểu học là 35 tuần, với giáo viên THCS và THPT là 37 tuần. Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS 19 tiết, giáo viên THPT 17 tiết. Định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT. Đối với giáo viên phổ thông dân tộc bán trú, định mức tiết dạy trong một tuần ở cấp tiểu học là 21 tiết, THCS 17 tiết. Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ hai đến ba tiết một tuần, tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Riêng hiệu trưởng, ngoài công tác quản lý phải dạy hai tiết một tuần, hiệu phó dạy bốn tiết một tuần. Bộ GD-ĐT cũng quy định, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là hai tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Chế độ làm việc này áp dụng từ ngày 6/12.