GD&TĐ - Mỗi năm, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần suy nghĩ và tìm một việc làm mới, giải pháp mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Moi giao vien can suy nghi giai phap moi giup nang cao chat luong giao duc - Anh 1

Đó là yêu cầu của Sở GD&ĐT Đồng Tháp trong chỉ đạo công tác kiểm tra chuyên môn, thực hiện sáng tạo các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của các trường học trên địa bàn.

Cùng nội dung này, Sở GD&ĐT yêu cầu: Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục của các trường nên cập nhật thông tin kịp thời, phù hợp với nội dung chỉ đạo của Ngành, có những giải pháp cụ thể cho từng cá nhân, từng tổ khối, từng bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị.

Nhà trường cần quan tâm, giúp đỡ giáo viên thường xuyên, kịp thời trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo của giáo viên, học sinh; cần có cách làm và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh và giáo viên trường, trình bày, bảo quản sách vở.

Hiệu trưởng, đặc biệt là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cần quan tâm theo dõi, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ... giáo viên thường xuyên hơn về công tác chuyên môn.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu mỗi nhà trường nên có giải pháp tổ chức các hoạt động để phát huy được tính sáng tạo, tích cực của học sinh.