Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16-11, trước tốc độ xâm thực khá mạnh, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND TP Hội An và Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo "Đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm phòng chống sạt lở bờ biển phục vụ du lịch và phát triển bền vững”, khu vực Cửa Đại.

Đồng thời mời các chuyên gia, các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND thành phố Hội An khảo sát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể đầu tư xây dựng chống sạt lở bờ biển khu vực biển này đảm bảo ổn định, bền vững và phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan.

THANH HUYỀN