Moblin (viết tắt của Mobile Linux), một nền tảng của hệ điều hành Linux được tối ưu hóa hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng phần mềm phong phú cho một loạt các thiết bị di động.