(NDHMoney) Từ 15 đến 17/07/2011, Mobifone khuyến mại gọi nội mạng cho thuê bao trả trước và trả sau. Căn cứ khuyến mại là 18 phút/ một năm kích hoạt hòa mạng.

I. Điều kiện áp dụng: - Thuê bao trả trước và trả sau phải là khách hàng thường xuyên của MobiFone. - Các khách hàng này phải kích hoạt hòa mạng trước ngày 01/01/2009 và đang hoạt động 02 chiều trước 0h00 ngày 12/07/2011. - Chương trình KHÔNG áp dụng với đối tượng khách hàng sau: · Thuê bao nghiệp, công vụ, SIM thử. · Thuê bao đang tham gia chương trình gói thoại Alo 24/7, chương trình khuyến mại miễn phí 10 phút thoại nội mạng đầu tiên (VNPT, VNPT30, VNPT99, phụ nữ VN…) · Khách hàng có tài khoản khuyến mại thanh toán FastPay còn hiệu lực. · Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại duy trì khách hàng thực hiện từ 05/07/2011 cho tới hết ngày 31/07/2011. II. Mức khuyến mại áp dụng: - Cứ mỗi 01 năm kích hoạt hòa mạng, khách hàng được tặng miễn phí 18 phút thoại nội mạng. - Tổng số phút thoại trên được sử dụng tối đa trong 03 ngày tính từ thời điểm hệ thống cộng khuyến mại cho khách hàng thành công. III. Thông báo về cộng khuyến mại: - Đối tượng: Khách hàng trả trước và trả sau được hưởng khuyến mại của chương trình - Nội dung: “MobiFone cam on quy Khach hang da su dung dich vu, MobiFone xin tang N phut noi mang su dung trong 03 ngay. Chi tiet lien he 9244.” - Trong đó: N là số phút khách hàng được hưởng. IV. Quy định chung: - Mức khuyến mại đã bao gồm VAT. - Số phút thoại không phân biệt giờ bận và giờ rỗi - Trong thời gian khuyến mại, nếu khách hàng không sử dụng hết thì số phút còn lại không được chuyển sang sử dụng sau thời gian thực hiện khuyến mại, hoặc nếu khách hàng sử dụng quá số lượng cho phép thì số phút gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành. - Nếu chuyển đổi sang trả trước hoặc trường hợp thuê bao trả sau chuyển chủ quyền thì toàn bộ số phút miễn phí (nếu còn) sẽ được hủy - 01 năm được tính như sau: · 01 năm = số tháng khách hàng kích hoạt/ 12 tháng · Phần lẻ thập phân của đơn vị năm lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0,5 sẽ được làm tròn xuống thành 0 năm.