Ngày 4/12/2007 vừa qua, MobiFone đã triển khai thành công công nghệ truyền dữ liệu tốc độ tại EDGE trên toàn mạng với tốc độ 384Kb/s, gần ngang với tốc độ ADSL của mạng cố định.